top of page
תהליך המיון
המיון והקבלה לחממה מתבצעים בשני שלבים:

הגשת הפרויקטים בהתאם להנחיות קול קורא שיפורסמו ע״י החממה.

רכיבי ההצעה:

 • לוג ליין (על הסדרה במשפט)

 • תקציר (עד עמוד 1, תיאור העולם בו הסדרה מתקיימת והקונפליקט המרכזי אשר בלב הסדרה)

 • תיאור מהלך עלילתי/ קשת עונתית (3-5 עמודים)

 • דף דמויות (סך הכל עד 2 עמודים, עד פיסקה על כל דמות)

 • הצהרת כוונות אישית ואמנותית (עד עמוד 1, מתייחסת לחיבור של היוצר.ת  ליצירה, לטון ולסגנון, ז'אנר וכיוצא בזאת)

 • מבט לעונה שנייה (עד חצי עמוד, לא רלוונטי במקרה של limited series)

 • סינופסיס לפרק ראשון (עד 1 עמוד)

 • תמונת השראה ויזואלית לפרויקט

 • קורות חיים של היוצר.ת והמפיק.ה

 • בשום מקרה אורך הצעה לא יעלה על 10 עמודים (לא כולל קורות החיים של היוצרים.ות והמפיקים.ות), גודל הפונט הינו 12, והרווחים הינם 1.5.

קבלה לחממה

פרויקטים אשר עברו את תהליך המיון יקבלו הודעה על קבלתם לחממה. יעמדו לרשותם 3 ימים לאשר את השתתפותם, ולהתחייב להשתתפות מלאה בתכנית. הפרויקטים המתקבלים ידרשו להעביר תוך 7 ימים מיום מההודעה את החומרים הכתובים מתורגמים לאנגלית.

שפות העבודה בחממה הן עברית ואנגלית ונדרשת שליטה טובה בשפה האנגלית.

יוצר.ת אשר ת.יתקשה לעמוד בעלויות תרגום יצירתו.ה לאנגלית לטובת ההגשה, זכאי.ת לבקש תמיכה כלכלית מהחממה לצורך כך, והחממה תתמוך במספר הגשות על פי סכום שתגדיר מראש.

For more information please check our FAQ or contact: lab@jsfs.co.il

הגשה

חממת סם שפיגל לסדרות פתוחה לתסריטאים.ות ישראלים.ות אשר עומדים.ות בתנאי הסף.
הגשת הצעות למחזור ה-3 של חממת הסדרות סגורה כעת.

קהל  יעד

חממת סם שפיגל לסדרות נועדה ליוצרים.ות ישראלים.ות אשר עושים.ות את צעדיהם.ן הראשונים בעולם הטלוויזיה הבינלאומי. החממה מחפשת צוותים של מפיקים.ות ותסריטאים.ות אשר מפתחים.ות סדרות או מיני-סדרות עלילתיות מבטיחות, בכל ז׳אנר, המיועד לקהל בוגר.

תנאי סף

חממת הסדרות פתוחה להגשות של צוותים של יוצרים.ות ומפיקים.ות, אשר מפתחים.ות פרויקט טלוויזיוני עלילתי שעבור היוצר.ת הוא הסדרה הראשונה או השנייה שלו.ה כיוצר/תסריטאי ראשי/במאי.

על הפרויקטים להיות בשלב פיתוח, ללא הסכמים בין היוצר.ת או המפיק.ה מטעמו לבין ערוצי טלוויזיה בארץ או בעולם לכתיבת/הפקת הסדרה.

היוצר.ת והמפיק.ה הנם.ן אזרחי ישראל או תושבי ישראל, ושניהם.ן בעלי ניסיון מקצועי מוכח כפי שמופיע בתקנון.

פרויקט צריך להיות בעל זיקה מהותית לישראל. שפת הסדרה המוצעת צריכה להיות לפחות 50% עברית או ערבית, רוסית, אמהרית, יידיש וכל שפה אחרת ככל שמתקשרת לתרבות המקומית. 50% מהסיפור מתרחש בישראל או גיבור.ת הסדרה ישראלי.ת.

לא יתקבלו: פורמטים, שעשועונים, סדרות ילדים ונוער ו-YA.

החומרים המוגשים לחממה צריכים להיות בעברית. במקרים חריגים תתאפשר הגשת החומרים באנגלית, וזאת לאחר קבלת אישור בכתב. במידה והנכם.ן מעוניינים.ות להגיש את החומרים באנגלית, אנא שלחו.נה אימייל לכתובת labproducer@jsfs.co.il עם הסיבה שבגינה אתם.ן מעוניינים.ות להגיש את החומרים באנגלית (רק בקשות מנומקות ייענו).

על מידע נוסף בנוגע לתנאי הסף, תהליך המיון ופירוט תוכנית החממה, אנא קראו.נה בעיון את תקנון חממת סם שפיגל לסדרות.

APPLICATION

The Jerusalem Sam Spiegel Series Lab is open to Israeli screenwriters who meet the criteria.
Call for entries for the Series Lab's 3rd edition is closed.

TARGET PARTICIPANTS

The Series Lab is open to outstanding Israeli creators making their initial steps in the world of international TV. The Lab is seeking teams of producers and writers who are developing a promising scripted project- either series or limited series, in any genre intended for an adult audience.

ELIGIBILITY

The Lab is open to teams of creators and producers, with a scripted series in development, which is the creator's first or second series as a creator/head scriptwriter/director.

Projects must not have secured a broadcaster for writing/production agreement but can be supported for development. Teams must be citizens/residents of Israel with both writer and producer having proven experience as detailed. The language of the proposed series must be at least 50% Hebrew or Arabic, Russian, Amharic, Yiddish and any other language related to the local culture. In addition, 50% of the series must take place in Israel, or the protagonist of the series must be an Israeli character. The following will not be accepted: formats, game shows, series for children and YA (young adults). For all eligibility criteria, selection process, and program information please see rules and regulations.

The proposal submitted to the Series Lab should be in Hebrew. In exceptional cases, it might be permitted to submit a proposal in English, after obtaining written approval. If you want to apply with a proposal in English, please send an email to labproducer@jsfs.co.il  with the reason you want to submit materials in English (Only well-reasoned requests will be considered).SELECTION PROCESS
The selection process includes 2 stages:

1. Submission of project dossier, in accordance with the guidelines of the open call published by the Lab. Dossier includes:

 • Logline (a one-sentence summary of the series)

 • Summary: a description of the world in which the series takes place and the main conflict at the heart of the series (1 page max)

 • Description of the season narrative arc (3-5 pages)

 • Characters description (up to one paragraph on each character | 2-pages max)

 • Personal and artistic declaration of intent (relating to the creator’s connection with the work, vision, tone, style, genre, etc. | 1 page max)

 • A peek at the second season (not relevant in the case of a limited series | ½ page max)

 • First episode synopsis (1 page max)

 • An inspirational picture for the project

Under no circumstances should a proposal be more than 10 pages long, with font size of 12.

ACCEPTANCE

After receiving notice for being selected for the Lab, creators will have 3 days to confirm their committed participation in the program. The selected projects will be required to provide the written materials in English within 7 days of notice of acceptance.

The working language in the Lab is in Hebrew and/or English.

Creators that have financial difficulties with the English translation of the proposal, may ask for financial assistance from the Lab. The Lab will support a number of applications according to an amount decided in advance.

For more information please check our FAQ or contact: lab@jsfs.co.il

bottom of page